COST-PIMENTO

 

Číslo projektu: CA20128

Názov projektu: COST Action CA20128PIMENTO: Promoting Innovation of ferMENTed fOods

Plánovaná doba riešenia: 08/11/202107/11/2025

Koordinačné pracovisko: INRAE Francúzsko

Hlavný koordinátor: Dr. Christophe Chassard (INRAE, Francúzsko)
Zástupca koordinátora: Dr. Juana Frias (ICTAN-CSIC, Španielsko)
Koordinátor pre udeľovanie grantov: Dr. Zuzana Ciesarová (NPPC VÚP, Slovensko)
Koordinátor pre vedeckú komunikáciu: Dr. Marta Laranjo (Universidade de Evora, Portugalsko)

Spoluriešiteľské organizácie: 52 inštitúcií zo 40 krajín
Počet členov projektu: 307
Členovia CA20128 za NPPC VÚP: Ing. Zuzana Ciesarová, PhD., Ing. Blanka Tobolková, PhD., Ing. Kristína Kukurová, PhD.

Celkový rozpočet na r. 2022: 124 982 €

Fermentované potraviny, ktoré sú prítomné v strave Európanov aj ľudí z iných krajín, majú strategickú pozíciu vďaka mnohým výhodám, a to z hľadiska výživy, udržateľnosti, inovácií, kultúrneho dedičstva a preferencií spotrebiteľov. Potenciál fermentovaných potravín priaznivo pôsobiť na ľudské zdravie, ale aj podporovať inovácie a miestnu výrobu, sa v nasledujúcich desaťročiach stáva mimoriadne dôležitým aspektom.

Medzinárodný projekt COST-PIMENTO (CA20128-Promoting Innovation of FerMENTed Foods) spája vedeckú komunitu a ďalšie zainteresované strany v oblasti produkcie fermentovaných potravín. Hlavnou ambíciou je spoločne presadzovať vedecké dôkazy o zdravotných prínosoch fermentovaných potravín a uplatňovať vyvážený prístup risk/benefit s cieľom podporiť inovácie, regionálnu rozmanitosť a lokálnu produkciu a tým prispievať k ekonomickému a spoločenskému rozvoju a
potravinovej sebestačnosti. Pre dosiahnutie tohto cieľa musia vedecké a nevedecké komunity spojiť svoje sily a spoločne vytvoriť platformu viacerých zainteresovaných strán podporujúcich dynamiku v oblasti fermentovaných potravín.

Projekt je rozdelený na 5 pracovných skupín:

WG1 - Build a multi-actor operational network
WG2 - Cartography of Fermented Foods in the diet of COST Countries (líder: Effie Tsakalidou, Grécko)
WG3 - Health benefits and risks of fermented foods (líder: Guy Vergeres, Švajčiarsko)
WG4 - Federating scientists and Fermented Food producers to boost innovation for society (líder:
Marie Christine Champomier Vergés, Francúzsko)
WG5 - Dissemination, training & events (líder: Vittorio Capozzi, Taliansko)

Viac sa o projekte dozviete na webovej stránke: PIMENTO

Aktuálne informácie: Newsletter July 2022