Aktuality

Európsky projekt FOODSEG


Projekt

Web stránka projektu: www.foodseg.eu
 

Opis projektu

FOODSEG projekt je založený na koordinačných a podporných aktivitách a jeho hlavným cieľom je rozšírenie aktuálnych výsledkov výskumu z oblasti kvality a bezpečnosti potravín prostredníctvom sympózií, pracovných stretnutí rôznych expertov, vytvorenia on-line platformy s praktickými príkladmi ako aj koordinácia spolupráce pri príprave plánov a aktivít na nasledujúce obdobia k posilneniu potravinovej bezpečnosti v Európe.

FOODSEG projet spája výskum a legislatívu v rámci krajín EÚ ako aj kandidátskych krajín, aby sa posilnila a prehĺbila vzájomná spolupráca.

FOODSEG projekt spája experov z akademickej oblasti, priemyslu a legislatívy s cieľom identifikovať nové a potrebné oblasti výskumu a pripraviť podklady pre budúce výzvy v oblasti potravinovej bezpečnosti.

Ciele projektu

 • založenie expertných skupín na koordináciu výskumných aktivít
 • podpora Európskej komisie pri formulácii výskumných cieľov pre buduce obdobia
 • organizovať sympóziá
 • integrácia experov z novopristúpených členských štátov EÚ a kandidátskych krajín
 • Rozširovanie výsledkov výskumu pomocu on-line platformy a založenie konzorcia pre 7. Rámcový program a 8. Rámcový program
 • podporiť rôzne výmenné pobyty výskumníkov

Partneri projektu

 • RTS Service, Rakúsko – koordinátor projektu
 • Veterinärmedizische Universität Wien, Rakúsko 
 • The University Court of the University of Aberdeen, Veľká Británia 
 • TEAGASC - Agricultural and Food Development Authority, Írsko 
 • University degli Studi di Napoli Federico, Taliansko
 • Verein zur Förderung des Technologietransfers an der Hochschule Bremerhaven e.v., Nemecko 
 • Institut National de la Recherche Agronomique, Francúzsko 
 • Teknologian Tutkimuskeskus VTT,Fínsko 
 • Aristotelio Panepistimio Thessalonikis, Grécko 
 • Kobenhavns Universitet, Dánsko 
 • Istituto Superiore di Sanita, Taliansko 
 • Universität für Bodenkultur Wien, Rakúsko 
 • Fundacion Gaiker, Španielsko 
 • The Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, Veľká Británia Kingdom Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Švédsko 
 • Freie Universität Berlin, Nemecko 
 • CentMa Gmbh, Nemecko 
 • Institutul National de cercetare-Dezvoltare Pentru Biologie Si Nutritie Animala, Rumunsko
 • Instytut Uprawy Nawozenia I Gleboznawstwa, Panstwowy Instytut Badawczy, Poľsko 
 • Vyskumny Ustav Potravinarsky, Slovensko 
 • Vysoka Skola Chemicko-Technologicka v Praze, Česká republika 
 • Universitatea Dunarea de Jos Din Galati, Rumunsko 
 • University of Food Technologies, Bulharsko 
 • Univerza V Ljubljani, Slovinsko 
 • Lietuvos Sveikatos Mokslu Universitetas, Litva
 • University of Zagreb-Faculty of Veterinary Medicine, Chorvátsko 
 • Institute for Food Technology of Navi Sad, Srbsko 
 • Biomin Holding Gmbh, Rakúsko 
 • Eurofins CTC Gmbh, Nemecko 
 • Nutrition Sciences NV, Belgicko
 • Coop Italia - Societá Cooperativa (Scarl), Taliansko 
 • Nofima MAT AS, Nórsko 
 • Vien Cong Nghe Sinh Hoc VA Thuc Pham, Vietnam 
 • National Research Center, Egypt

Pracovné stretnutia

 • kick-off meeting vo Viedni 
 • 1. Meeting - Plovdiv (Bulharsko): 19.10.-22.10.2011
 • 1. Sympózium - Berlín (Nemecko): 21.6.2012 - 22.6.2012
 • workshop v Prahe (Česká republika): 22.10.2012 - 23.10.2012
   

Diseminačné aktivity

 • krátkodobé výmenné pobyty pre mladých vedeckých pracovníkov
 • organizovanie workshopov, seminárov a sympózií
 • príprava web stránky projektu
Prílohy (dokumenty na stiahnutie)