Aktuality

V ý z v a na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci na podporu skladovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine

| 22-05-2023
NPPC oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA. 104872 (2022/N).
viac informácií...

Ústavný seminár - online prednášky

| 22-05-2023
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 26.5.2023 o 09,00 h.
viac informácií...

Návšteva z veľvyslanectva Rakúska na pracovisku NPPC-VÚP v Modre

| 17-05-2023
Dňa 11. 5. 2023 sa uskutočnila návšteva z veľvyslanectva Rakúska na pracovisku NPPC-VÚP v Modre.
viac informácií...

Výzva na realizáciu mesačnej pracovnej stáže

| 17-05-2023
NPPC v spolupráci s Centrom poľnohospodárskeho výskumu v Maďarsku organizuje mesačnú pracovnú stáž v maďarskom Centre poľnohospodárskeho výskumu v Martonvásári.
viac informácií...

Prakticky workshop Modra, Lehnice - pozvánka

| 16-05-2023
Srdečne Vás pozývame na praktické workshopy Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh.
viac informácií...

Verejný odpočet výročnej správy o činnosti NPPC za rok 2022

| 15-05-2023
Dovoľujeme si Vás pozvať na verejný odpočet výročnej správy o činnosti NPPC
viac informácií...

TRENDY v potravinárstve 1/2023

| 15-05-2023
Výskumný ústav potravinársky vydáva v týchto dňoch nové číslo časopisu Trendy v potravinárstve 1/2023, ktorý je určený odbornej aj laickej verejnosti.
viac informácií...

Ústavný seminár - online prednášky

| 19-04-2023
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 28.4.2023 o 09,00 h.
viac informácií...

Informačný deň pre potravinárov

| 13-04-2023
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Potravinárska komora Slovenska v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Vás pozýva na INFORMAČNÝ DEŇ PRE POTRAVINÁROV.
viac informácií...

Prieskum venovaný priemyselným odvetviam a profesionálom v oblasti fermentovaných potravín

| 12-04-2023
Ako zástupca Slovenska v medzinárodnom projekte COST Action 20128 PIMENTO (www.fermentedfoods.eu) obraciame sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorým sa mapuje produkcia fermentovaných potravín.
viac informácií...