Patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov / Patent applications

KACLÍKOVÁ, E. – SIEKEL, P. – MINAROVIČOVÁ, J. – PIKNOVÁ, Ľ. – KUCHTA, T.:
Súprava chemikálií na detekciu alergénov v potravinách / A kit of chemicals for detection of allergens in food
[Zverejnená prihláška úžitkového vzoru.] SK 19-2016. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2017
Prihlasovateľ: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dátum podania prihlášky: 22.2.2016
Dátum zverejnenia prihlášky: 3.1.2017 (Vestník ÚPV SR č. 1/2017)
 


ŠILHÁR, S. – BLAŽKOVÁ, M. – KUNŠTEK, M. – KISS, E. – KRASŇANSKÝ, L.:
Hroznové okyslovadlo / Sour of grape
[Zverejnená patentová prihláška.] SK 5002-2016. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2017
Prihlasovateľ: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dátum podania prihlášky: 2.2.2016
Dátum zverejnenia prihlášky: 2.8.2017 (Vestník ÚPV SR č. 8/2017)
 


ŠILHÁR, S. – BLAŽKOVÁ, M. – KUNŠTEK, M. – KISS, E. – PANGHYOVÁ, E.:
Spôsob prípravy koncentrátu prírodných kyselín z hrozna / Metods making natural acid concentrate of grape
[Zverejnená patentová prihláška.] SK 5001-2016. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2017
Prihlasovateľ: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dátum podania prihlášky: 2.2.2016
Dátum zverejnenia prihlášky: 2.8.2017 (Vestník ÚPV SR č. 8/2017)
 


ŠILHÁR, S. – PANGHYOVÁ, E. – BLAŽKOVÁ, M. – KISS, E. – KUNŠTEK, M.:
Jablková plnka s príchuťou arónie čiernoplodej / Apple stuffing flavoured black chokeberry
[Zverejnená prihláška úžitkového vzoru.] SK 5026-2016. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2017
Prihlasovateľ: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dátum podania prihlášky: 2.5.2016
Dátum zverejnenia prihlášky: 3.1.2017 (Vestník ÚPV SR č. 1/2017), úžitkový vzor SK 7832
Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 3.7.2017 (Vestník ÚPV SR č. 7/2017)
Dátum zápisu a sprístupnenia verejnosti: 22.5.2017