Ocenenia / AwardsOcenenie Zlatý kosák na 45. medzinárodenj poľnohospodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX 2018 za "Súprava chemikálií na detekciu alergénov v potravinách" / "Zlaty kosak" awarded for "Set of chemicals for alergen detection in food" on the 45th annual international agriculture and food exhibit AGROCOMPLEX 2018
  
Vývoj prírodného hroznového okysovadla / Development of a natural grape based acidulant
 
Vývoj inovatívnej súpravy chemikálií na rýchlu a presnú detekciu patogénnych baktérií v potravinách / Developing of innovative kit of reagents for fast and exact detection of pathogenic bacteria in food
 
Experimentálna overovacia jednotka pre vyšší stupeň spracovania poľnohospodárskych produktov / Experimental verification unit for higher level of processing of agricultural products
 
Najlepší príspevok na interaktívnej konferencii mladých vedcov Preveda v sekcii Biotechnológie a potravinárske technológie, 2010) / The best contribution at interactiove conference of young scientists Preveda in Biotechnology and food technology section
 
Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov - cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 2013) / Personality in science and technology up to 35 years awarded by Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic
 
Ocenená posterová prezentácia na kongrese FLOUR-BREAD, 2011 Opatija, Chorvátsko) / Awarded poster presentation
 
CzechFoodChem Award 2018 za najlepší posterový príspevok na Sympóziu o nových směrech výroby a hodnocení potravin, Skalský Dvůr, 2018) / The best poster presentation
 
X. ročník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2018 / X. volume Interactive Conference of Young Scientists 2018