Biocentrum Modra - ponuka, a možnosti pomoci potravinárom

1. Návrh a poloprevádzkové overovanie nových výrobných postupov a produktov

 • návrh a poloprevádzkové overenie nových a inovovaných postupov výroby,
 • kompletné spracovanie technologickej, výrobnej a výrobkovej dokumentácie,
 • experimentálna, overovacia výroba a príprava marketingových vzoriek.

Kontakt:

doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc      tel.: 0914 322 094
                                                e-mail: stanislav.silhar@nppc.sk

Ing. Elena Panghyová                  tel.: 0914 322 096
                                                e-mail: elena.panghyova@nppc.sk


2. Poradenstvo, pomoc pri riešení konkrétnych problémov praxe

Priame poradenstvo je poskytované v týchto oblastiach:

 • inovácia produktov a technológií,
 • riešenie problémov bezpečnosti a štandardnej kvality produktov,
 • pomoc pri spracovaní projektov HACCP, SVP a Hygienických príručiek,
 • výpočet a stanovenie údajov pre správne označovanie výrobkov,
 • analýza, spracovanie materiálových a energetických bilancií, návrh riešení znižujúcich energetickú náročnosť výroby a zhodnotenie druhotných surovín.

Kontakt:

doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc      tel.: 0914 322 094
                                                e-mail: stanislav.silhar@nppc.sk

Ing. Elena Panghyová                  tel.: 0914 322 096
                                                e-mail: elena.panghyova@nppc.sk


3.Vzdelávanie

Výskumný ústav potravinársky v oblasti vzdelávania ponúka:

 • kurzy Základov správnej hygienickej praxe (spôsobilosť pre výrobu a manipuláciu s potravinami),
 • kurzy zamerané na výrobu a priamy predaj potravín v malom,
 • kurzy zamerané na potravinovú legislatívu, označovanie potravín,
 • zaškolenie pracovníkov na moderné vákuové a separačné procesy.

Kontakt:

doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc      tel.: 0914 322 094
                                                e-mail: stanislav.silhar@nppc.sk

Ing. Elena Panghyová                  tel.: 0914 322 096
                                                e-mail: elena.panghyova@nppc.sk

Katarína Noskovičová                  tel.: 0914 322 096
                                                e-mail: katarina.noskovicova@nppc.sk