Ponuka služieb

NPPC-VÚP ponúka svoje služby širokej odbornej i laickej verejnosti. Od r. 2018 sme pre skvalitnenie a sprístupnenie služieb zaviedli aj tz. balíčky služieb na niektoré analyzované parametre v ktorých zákazník dostane okrem analytického výsledku aj servis v podobe poradenstva resp. konzultácie.

Samozrejme, ponuka služieb nie je týmto spôsobom nijako limitovaná a na požiadanie pripravíme na mieru šitú cenovú ponuku pre konkrétneho zákazníka, resp. pomôžeme zorientovať sa v legislatíve či inej oblasti týkajúcej sa kvality a bezpečnosti potravín.

Kontaktné osoby:

Ponukový balík analýz pre bioaktívne látky a kontaminanty - Ing Elena Belajová, elena.belajova@nppc.sk

Komplexné poradenstvo v oblasti eliminácie akrylamidu - Ing. Zuzana Ciesarová, CSc., zuzana.ciesarova@nppc.sk

Cenník analytických skúšok - Ing Elena Belajová, elena.belajova@nppc.sk


Cenník produktov a služieb Potravinovej banky dát - Ing. Anna Giertlová, RNDr. Lenka Bartošová, PhD., pbd.vup@nppc.sk