Adresa národného kontaktného miesta SR pre Codex Alimentarius

Ing. Marica Kuzmiak Theiszová, PhD.
Kontaktné miesto SR
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Odbor bezpečnosti potravín a výživy
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

Tel: +421 2 59266 572

E-mail: marica.theiszova@land.gov.sk
           katarina.janekova@land.gov.sk
         
Webstránka : www.mpsr.sk

Sekretariát Codex Alimentarius pre Slovenskú republiku:

NPPC-Výskumný ústav potravinársky
Priemyselná 4
P.O. Box 25
824 75 Bratislava 26

Kontaktná osoba:
Ing. Danka Šalgovičová

Tel: +421 2 502 37 025

E-mail: danka.salgovicova@nppc.sk