Spolupráca a inovácie


Odbor chémie a analýzy potravín: viac o spolupráci - TU

 

  
Odbor technologických inovácií a spolupráce s praxou: viac o spolupráci - TU