Vedecký časopis - archív

9 1970

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 3 / 1970

Tvarožek, V.
Príspevok k vývoju nových obalových prostriedkov
Bulletin potravinárskeho výskumu, 9, 1970, č. 3, s. 42-52

Príspevok k vývoju nových obalových prostriedkov

Súhrn: Príspevok k vývoju nových obalových prostriedkov

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv19703s0_5.pdf (PDF, 777.68 Kb, 136x)