Vedecký časopis - archív

6 1967

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 3 / 1967

Arpai, J.
Fyzikálno-chemické a technické základy mrazovej sublimácie
Bulletin potravinárskeho výskumu, 6, 1967, č. 3, s. 45-52Súhrn: Fyzikálno-chemické a technické základy mrazovej sublimácie

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv19673s0_8.pdf (PDF, 906.76 Kb, 117x)