Vedecký časopis - archív

6 1967

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 2 / 1967

Šepitka, A.
Hygroskopické vlastnosti sušenej toruly
Bulletin potravinárskeho výskumu, 6, 1967, č. 2, s. 20-25Súhrn: Hygroskopické vlastnosti sušenej toruly

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv19672s0_3.pdf (PDF, 467.74 Kb, 267x)