Vedecký časopis - archív

5 1966

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 2 / 1966

Grodovský, M. - Hrbáľová, M.
Stanovenie chlorofylu v surovinách a výrobkoch potravinárskeho priemyslu
Bulletin potravinárskeho výskumu, 5, 1966, č. 2, s. 23-28Súhrn: Stanovenie chlorofylu v surovinách a výrobkoch potravinárskeho priemyslu

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv19662s0_3.pdf (PDF, 375.59 Kb, 256x)