Vedecký časopis - archív

40 2001

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 4 / 2001

PIECKOVÁ, E. - VAN PETEGHEM, C. H.
Integrovaná stratégia kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy reziduí antimikrobiálnych látok v požívatinách
Bulletin potravinárskeho výskumu, 40, 2001, č. 4, s. 275-283Súhrn: Integrovaná stratégia kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy reziduí antimikrobiálnych látok v požívatinách

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv-2001-4-s275-283-pieckova.pdf (PDF, 52.95 Kb, 863x)