Vedecký časopis - archív

4 1965

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 4 / 1965

Lešková, Z. - Longauerová, D.
Metódy delenia a kvantitatívneho stanovenia nukleových kyselín
Bulletin potravinárskeho výskumu, 4, 1965, č. 4, s. 54-63Súhrn: Metódy delenia a kvantitatívneho stanovenia nukleových kyselín

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv19654s0_8.pdf (PDF, 884.61 Kb, 173x)