Vedecký časopis - archív

4 1965

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 4 / 1965

Pálenkár, P. - Štangová, A.
Komprimácia sublimačne sušených produktov a jej vplyv na rehydratáciu
Bulletin potravinárskeho výskumu, 4, 1965, č. 4, s. 27-31Súhrn: Komprimácia sublimačne sušených produktov a jej vplyv na rehydratáciu

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv19654s0_2.pdf (PDF, 442.34 Kb, 191x)