Vedecký časopis - archív

4 1965

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 3 / 1965

Kolečániová, V. - Behúň, M. - Pálenkár, P.
Možnosti výroby sublimačne sušených jedál
Bulletin potravinárskeho výskumu, 4, 1965, č. 3, s. 91-96Súhrn: Možnosti výroby sublimačne sušených jedál

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv19653s0_20.pdf (PDF, 378.29 Kb, 154x)