Vedecký časopis - archív

39 2000

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 3 / 2000

K životnému jubileu Ing. Bernadetty Krkoškovej, CSc.
K životnému jubileu Ing. Bernadetty Krkoškovej, CSc.
Bulletin potravinárskeho výskumu, 39, 2000, č. 3, s. 228



Súhrn: K životnému jubileu Ing. Bernadetty Krkoškovej, CSc.

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv-2000-3-s224-228-jubilanti_3.pdf (PDF, 69.07 Kb, 386x)