Vedecký časopis - archív

39 2000

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 3 / 2000

PETRÍK, J. - DROBNÁ, B. - CHOVANCOVÁ, J. - KOČAN, A. - JURSA, S.
Polychlórované bifenyly v materskom mlieku na Slovensku
Bulletin potravinárskeho výskumu, 39, 2000, č. 3, s. 177-194Súhrn: Polychlórované bifenyly v materskom mlieku na Slovensku

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv-2000-3-s177-194-petrik.pdf (PDF, 220.24 Kb, 892x)