Vedecký časopis - archív

37 1998

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 1 / 1998

Schwarz, M.
Sledovanie obsahu fluóru v požívatinách v oblasti Žiaru nad Hronom v rokoch 1986-1997
Bulletin potravinárskeho výskumu, 37, 1998, č. 1, s. 53-64Súhrn: Sledovanie obsahu fluóru v požívatinách v oblasti Žiaru nad Hronom v rokoch 1986-1997

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv-1998-1-s053-064-schwarz.pdf (PDF, 129.23 Kb, 1080x)