Vedecký časopis - archív

37 1998

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 1 / 1998

Maďarič, A. - Kadrabová, J.
Selén v potravinách a možnosť jeho suplementácie u slovenskej populácie
Bulletin potravinárskeho výskumu, 37, 1998, č. 1, s. 11-17Súhrn: Selén v potravinách a možnosť jeho suplementácie u slovenskej populácie

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv-1998-1-s011-017-madaric.pdf (PDF, 50.52 Kb, 1487x)