Vedecký časopis - archív

33 1994

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 3-4 / 1994

GREIFOVÁ, M. - GÖRNER, F. - ŠUŠOLIAKOVÁ, Ľ.
Podiel spór aeróbnych sporulujúcich baktérií v celkovom počte baktérií v odstredenom sušenom mlieku
Bulletin potravinárskeho výskumu, 33, 1994, č. 3-4, s. 213-220Súhrn: Podiel spór aeróbnych sporulujúcich baktérií v celkovom počte baktérií v odstredenom sušenom mlieku

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv-1994-34-s213-220-greifova.pdf (PDF, 2.76 Mb, 203x)