Vedecký časopis - archív

33 1994

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 3-4 / 1994

HOZOVÁ, B. - ZEMANOVIČ, J. - DODOK, L.
Mikrobiologická akosť surovín a finálnych výrobkov mlynsko-pekárskeho priemyslu
Bulletin potravinárskeho výskumu, 33, 1994, č. 3-4, s. 159-176Súhrn: Mikrobiologická akosť surovín a finálnych výrobkov mlynsko-pekárskeho priemyslu

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv-1994-34-s159-176-hozova.pdf (PDF, 7.84 Mb, 223x)