Vedecký časopis - archív

31 1992

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 4 / 1992

BARTEKOVÁ, Z. - STARUCH, L. - UHEROVÁ, R. - MAKÁŇOVÁ, Z.
Vplyv štartovacích kultúr a udiaceho preparátu na organoleptické vlastnosti Malokarpatskej salámy
Bulletin potravinárskeho výskumu, 31, 1992, č. 4, s. 285-295Súhrn: Vplyv štartovacích kultúr a udiaceho preparátu na organoleptické vlastnosti Malokarpatskej salámy

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv-1992-4-s285-295-bartekova.pdf (PDF, 3.25 Mb, 184x)