Vedecký časopis - archív

29 1990

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 3-4 / 1990

BIROŠOVÁ, Z. - STRMISKA, F. - ŠALGOVIČOVÁ, D. - KLIMAN, M.
Systém automatizovaného spracovania dát z monitoringu cudzorodých látok
Bulletin potravinárskeho výskumu, 29, 1990, č. 3-4, s. 361-364Súhrn: Systém automatizovaného spracovania dát z monitoringu cudzorodých látok

Kľúčové slová: