Vedecký časopis - archív

29 1990

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 3-4 / 1990

VALÍK, Ľ. - GÖRNER, F. - JESENSKÁ, Z. - FABRICIOVÁ, A.
Aktivita vody kôrky nebaleného a baleného chleba
Bulletin potravinárskeho výskumu, 29, 1990, č. 3-4, s. 353-360Súhrn: Aktivita vody kôrky nebaleného a baleného chleba

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv-1990-34-s353-360-valik.pdf (PDF, 2.56 Mb, 903x)