Vedecký časopis - archív

29 1990

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 3-4 / 1990

HRADSKÝ, P. - FARKAŠ, P. - KOVÁČ, M.
Sledovanie tvorby a premien aromatických látok pri spracovaní cesnaku
Bulletin potravinárskeho výskumu, 29, 1990, č. 3-4, s. 317-324Súhrn: Sledovanie tvorby a premien aromatických látok pri spracovaní cesnaku

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv-1990-34-s317-324-hradsky.pdf (PDF, 2.53 Mb, 172x)