Vedecký časopis - archív

29 1990

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 3-4 / 1990

SUHAJ, M. - FARKAŠ, P. - KOVÁČ, M.
Hydrotermický rozklad acesulfamu K a identifikácia jeho degradačných produktov
Bulletin potravinárskeho výskumu, 29, 1990, č. 3-4, s. 265-275Súhrn: Hydrotermický rozklad acesulfamu K a identifikácia jeho degradačných produktov

Kľúčové slová: