Vedecký časopis - archív

29 1990

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 1 / 1990

BUBELÍNIOVÁ, E. - SUHAJ, M. - KOVÁČ, M.
Stanovenie fosforečnanov a citranov v syroch kapilárnou izotachoforézou
Bulletin potravinárskeho výskumu, 29, 1990, č. 1, s. 67-71Súhrn: Stanovenie fosforečnanov a citranov v syroch kapilárnou izotachoforézou

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv-1990-1-s067-071-bubeliniova.pdf (PDF, 1.51 Mb, 212x)