Vedecký časopis - archív

29 1990

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 1 / 1990

PRUGAROVÁ, A. - KOVÁČ, M.
Štúdium väzieb ťažkých kovov v požívatinách. I. Väzby olova a kadmia na lepkové bielkoviny pšeničnej múky
Bulletin potravinárskeho výskumu, 29, 1990, č. 1, s. 21-26Súhrn: Štúdium väzieb ťažkých kovov v požívatinách. I. Väzby olova a kadmia na lepkové bielkoviny pšeničnej múky

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv-1990-1-s021-026-prugarova.pdf (PDF, 2.22 Mb, 257x)