Vedecký časopis - archív

29 1990

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 1 / 1990

PRÍBELA, A. - KOVÁČ, M.
Nové spektrálne techniky v analýze potravín
Bulletin potravinárskeho výskumu, 29, 1990, č. 1, s. 1-10Súhrn: Nové spektrálne techniky v analýze potravín

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv-1990-1-s001-010-pribela.pdf (PDF, 4.12 Mb, 203x)