Vedecký časopis - archív

27 1988

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 1-2 / 1988

KOVAČIČOVÁ, J.
Vplyv technologického spracovania na rezíduá etylén-bis-ditiokarbaminanových fungicídov v potravinách
Bulletin potravinárskeho výskumu, 27, 1988, č. 1-2, s. 179-186Súhrn: Vplyv technologického spracovania na rezíduá etylén-bis-ditiokarbaminanových fungicídov v potravinách

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv-1988-12-s179-185-kovacicova.pdf (PDF, 2.65 Mb, 128x)