Vedecký časopis - archív

27 1988

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 1-2 / 1988

HLAVAČKA, V. - GRGAČ, P. - BUREŠ, V.
Využitie respirometrie pri sledovaní čistenia odpadových vôd potravinárskeho priemyslu
Bulletin potravinárskeho výskumu, 27, 1988, č. 1-2, s. 155-166Súhrn: Využitie respirometrie pri sledovaní čistenia odpadových vôd potravinárskeho priemyslu

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv-1988-12-s155-166-hlavacka.pdf (PDF, 4.59 Mb, 220x)