Vedecký časopis - archív

27 1988

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 1-2 / 1988

KRKOŠKOVÁ, B. - ŠPITÁLNIKOVÁ, L.
Kinetika sedimentácie jatočnej krvi po koagulácii rozličnými činidlami
Bulletin potravinárskeho výskumu, 27, 1988, č. 1-2, s. 89-98Súhrn: Kinetika sedimentácie jatočnej krvi po koagulácii rozličnými činidlami

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv-1988-12-s091-100-krkoskova.pdf (PDF, 3.21 Mb, 130x)