Vedecký časopis - archív

27 1988

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 1-2 / 1988

SCHMIDT, Š.
Štruktúrna analýzy lipidov. I. Hypotézy polohovej distribúcie mastných kyselín v triacylglyceroloch
Bulletin potravinárskeho výskumu, 27, 1988, č. 1-2, s. 75-82Súhrn: Štruktúrna analýzy lipidov. I. Hypotézy polohovej distribúcie mastných kyselín v triacylglyceroloch

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv-1988-12-s075-081-schmidt.pdf (PDF, 2.23 Mb, 219x)