Vedecký časopis - archív

27 1988

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 1-2 / 1988

MÁRIÁSSYOVÁ, M. - PRÍBELA, A. - DRDÁK, M.
Izolácia farbív z bazy chabzdovej (Sambucus ebulus L.)
Bulletin potravinárskeho výskumu, 27, 1988, č. 1-2, s. 1-8Súhrn: Izolácia farbív z bazy chabzdovej (Sambucus ebulus L.)

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv-1988-12-s001-008-mariassyova.pdf (PDF, 2.52 Mb, 167x)