Vedecký časopis - archív

27 1988

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 3-4 / 1988

VÁVROVÁ, M. - MIKULÍK, A.
Rezidua polychlorovaných bifenylů (PCB) v mléce a mléčných výrobcích
Bulletin potravinárskeho výskumu, 27, 1988, č. 3-4, s. 457-463Súhrn: Rezidua polychlorovaných bifenylů (PCB) v mléce a mléčných výrobcích

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv-1988-34-s457-463-vavrova.pdf (PDF, 1.88 Mb, 144x)