Vedecký časopis - archív

26 1987

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 1 / 1987

ŠORMAN, L. - DUDÁŠOVÁ, S. - DUDÁŠ, J.
Sledovanie zmien dusíkatých látok vplyvom termosterilizácie potravín využitím metódy plánovania experimentu
Bulletin potravinárskeho výskumu, 26, 1987, č. 1, s. 49-54Súhrn: Sledovanie zmien dusíkatých látok vplyvom termosterilizácie potravín využitím metódy plánovania experimentu

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv-1987-1-s049-054-sorman.pdf (PDF, 1.78 Mb, 133x)