Vedecký časopis - archív

24 1985

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 2-3 / 1985

UHNÁK, J. - VENINGEROVÁ, M. - MAĎARIČ, A.
Dynamika rezíduí hexachlórbenzénu v potravinovom reťazci počas dlhodobého skladovania
Bulletin potravinárskeho výskumu, 24, 1985, č. 2-3, s. 93-103Súhrn: Dynamika rezíduí hexachlórbenzénu v potravinovom reťazci počas dlhodobého skladovania

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv-1985-23-s093-0103-uhnak.pdf (PDF, 3.8 Mb, 163x)