Vedecký časopis - archív

20 1981

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 3 / 1981

ŠPAŇÁR, M. - GRODOVSKÝ, M.
Stanovenie lipofilných vitamínov vysokotlakovou kvapalinovou chromatografiou. II.
Bulletin potravinárskeho výskumu, 20, 1981, č. 3, s. 23-27Súhrn: Stanovenie lipofilných vitamínov vysokotlakovou kvapalinovou chromatografiou. II.

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv-1981-3-s023-027-spanar.pdf (PDF, 3.75 Mb, 99x)