Vedecký časopis - archív

20 1981

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 2 / 1981

ŠPAŇÁR, M. - GRODOVSKÝ, M.
Stanovenie lipofilných vitamínov vysokotlakovou kvapalinovou chromatografiou. I.
Bulletin potravinárskeho výskumu, 20, 1981, č. 2, s. 29-32Súhrn: Stanovenie lipofilných vitamínov vysokotlakovou kvapalinovou chromatografiou. I.

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv-1981-2-s029-032-spanar.pdf (PDF, 1.49 Mb, 737x)