Vedecký časopis - archív

19 1980

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 4 / 1980

TVAROŽEK, V. A KOL.
Výskum progresívnych metód kontroly kvality surovín a výrobkov
Bulletin potravinárskeho výskumu, 19, 1980, č. 4, s. 5-10Súhrn: Výskum progresívnych metód kontroly kvality surovín a výrobkov

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv-1980-4-s005-010-tvarozek.pdf (PDF, 2.45 Mb, 115x)