Vedecký časopis - archív

19 1980

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 2 / 1980

PRÍBELA, A. - DRDÁK, M. - KLEMPA, Š.
Fotometrické stanovenie farby rajčinových pretlakov
Bulletin potravinárskeho výskumu, 19, 1980, č. 2, s. 1-8Súhrn: Fotometrické stanovenie farby rajčinových pretlakov

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv-1980-2-s001-008-pribela.pdf (PDF, 2.97 Mb, 153x)
  bpv-1980-2-s001-008-pribela_1.pdf (PDF, 2.97 Mb, 94x)