Vedecký časopis - archív

16 1977

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 3 / 1977

DODOK, L. - MÓROVÁ, E.
Ingredencie v cereálnej technológii a ich použitie
Bulletin potravinárskeho výskumu, 16, 1977, č. 3, s. 38-46Súhrn: Ingredencie v cereálnej technológii a ich použitie

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv-1977-3-s038-044-dodok.pdf (PDF, 2.99 Mb, 122x)