Vedecký časopis - archív

11 1972

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 4 / 1972

Kačeňák, I.
Balenie ovocia a zeleniny do zmrašťovacej PE fólie
Bulletin potravinárskeho výskumu, 11, 1972, č. 4, s. 40-48Súhrn: Balenie ovocia a zeleniny do zmrašťovacej PE fólie

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv19724s0_5.pdf (PDF, 1.05 Mb, 133x)