Vedecký časopis - archív

11 1972

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 4 / 1972

Krkošková, B.
Vplyv zmrazovania a mraziarenského skladovania na niektoré vlastnosti
Bulletin potravinárskeho výskumu, 11, 1972, č. 4, s. 21-31Súhrn: Vplyv zmrazovania a mraziarenského skladovania na niektoré vlastnosti

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv19724s0_3.pdf (PDF, 1.22 Mb, 193x)