Vedecký časopis - archív

11 1972

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 4 / 1972

Grodovský, M.
Mikrovlnová pasterizácia ovocných štiav
Bulletin potravinárskeho výskumu, 11, 1972, č. 4, s. 14-20Súhrn: Mikrovlnová pasterizácia ovocných štiav

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv19724s0_2.pdf (PDF, 779.7 Kb, 185x)