Vedecký časopis - archív

11 1972

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 3 / 1972

Šulc, Š.
Štúdium teploty a času na inaktiváciu hydroperoxidáz vo vzťahu k zmyslovým a nutričným faktorom
Bulletin potravinárskeho výskumu, 11, 1972, č. 3, s. 1-10Súhrn: Štúdium teploty a času na inaktiváciu hydroperoxidáz vo vzťahu k zmyslovým a nutričným faktorom

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv19723s0.pdf (PDF, 1.02 Mb, 122x)