Vedecký časopis - archív

11 1972

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 1 / 1972

Tvarožek, V.
O pokusoch rezervného skladovania citrusových plodov na Slovensku
Bulletin potravinárskeho výskumu, 11, 1972, č. 1, s. 28-33Súhrn: O pokusoch rezervného skladovania citrusových plodov na Slovensku

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv19721s0_5.pdf (PDF, 626.59 Kb, 192x)