Vedecký časopis - archív

1 1962

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 3 / 1962

Bánhegyiová, M. - Rubínová, E.
Štúdia o vplyve teplôt na rast a rozmnožovanie mikroorganizmov pri nízkych teplotách
Bulletin potravinárskeho výskumu, 1, 1962, č. 3, s. 17-28Súhrn: Štúdia o vplyve teplôt na rast a rozmnožovanie mikroorganizmov pri nízkych teplotách

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv19623s0_3.pdf (PDF, 1.14 Mb, 148x)